“โรบินสันสานฝันให้น้อง” ผนึกพลังสานความฝัน สู่ความยั่งยืน

“ความฝันของหนูคืออยากให้ทุกคนในโรงเรียนได้มีอาหารกลางวันที่เพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ หนูกับคุณครูจึงคิดอยากจะเพาะเห็ดนางฟ้า เพราะนอกจากจะสามารถเป็นอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ของพวกหนูได้แล้ว การเพาะเห็ดนางฟ้ายังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำรายได้นั้นมาเป็นทุนอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้กับทุกๆ คน และสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย”

นั่นคือ เนื้อหาในจดหมายระบายความฝันอันงดงามจาก ด.ญ. นริศรา จำปางาม ถึง “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอาชีพ” ซึ่งเป็นโครงงานที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 จาก 32 โครงงาน ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่11

ในปี 2560 ที่ผ่านมาโรบินสัน ได้สานต่อปณิธาน “โรบินสัน ทำดี” ตอบแทนสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านการศึกษา สุขอนามัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภายใต้โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ที่โรบินสันเดินหน้าสานต่อโครงการฯ มาเป็น ปีที่ 11 โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในต่างจังหวัดที่โรบินสันตั้งอยู่ ได้เขียนจดหมายบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน ส่งเข้ามารับการคัดเลือกเพื่อสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะคัดเลือก 1 โครงการเพื่อรับเงินสนับสนุน โครงการละ 30,000 บาท และจะมี 1 รางวัลโครงการชนะเลิศ ที่จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเป็น 300,000 บาท เพื่อเสริมสร้าง สานความฝันสู่ความยั่งยืน รวมมูลค่าเงินสนับสนุน กว่า 1,500,000 บาท โดยเงินทุนสนับสนุนในการสานฝันดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการที่โรบินสันเปิดโอกาสให้ลูกค้า ได้ร่วมสมทบทุนเข้าโครงการฯ ผ่านทุกๆ การซื้อ “บัตรโรบินสัน กิฟต์การ์ด” ที่โรบินสันได้บริจาค 1% จากยอดการซื้อบัตรฯ ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงงาน “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอาชีพ” จากความฝันของ ด.ญ.นริศรา จำปางาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 ประจำปี 2560 ได้รับทุนสนับสนุนพิเศษ เพื่อทำให้โครงการเพาะเห็ดนั้น เป็นมากกว่าอาหารกลางวัน แต่ยังสามารถช่วยเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง อาชีพในอนาคตของน้องต่อไป

โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในอำเภอหนองวัวซอ ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด12 ไร่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกล จากตัวจังหวัด โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 220 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 16 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวันของนักเรียนที่ไม่เพียงพอ

โรบินสัน ได้ผนึกพลังสานฝัน โดยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยทีมผู้ใหญ่ใจดีบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมด้วยดาราหนุ่มสายบุญ คุณอเล็กซ์ เรนเดล ที่ถือเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับน้องๆ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมด้วยกองทัพพนักงานจิตอาสาโรบินสัน ร่วมกันส่งมอบ โรงเพาะชำเห็ดจำนวน 2 โรง และหัวเชื้อเห็ด ทั้งหัวเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมดำ เห็ดขอนขาว พร้อมชมการสาธิตและร่วมลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเพาะเห็ด การดูแลบ่มเพาะเห็ด การเก็บเห็ด และการบรรจุเห็ดเพื่อจำหน่าย รวมทั้งร่วมปรับปรุงและทาสีผนังโรงอาหาร ปลูกและเก็บพืชผักในแปลงเกษตร และเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย โดยมีคุณมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบและร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุขของน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย

นอกจากนี้ โรบินสัน ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากแบรนด์รองเท้าบุรุษ ‘เฮฟวี่’ (Heavy) โดย คุณเฉลิมชัย วจีทวีสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเซียโน่ จำกัด ให้เกียรติร่วมส่งมอบ รองเท้านักเรียนคู่ใหม่’ เป็นปีที่ 2 จำนวน 4,200 คู่ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000บาทแก่น้องๆ นักเรียนในโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 11 ทั้ง 32 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยได้รับรองเท้าเป็นจำนวน 246 คู่

โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการอยู่คู่สังคมและชุมชน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social