5 สิ่งดีๆ ทึ่โรบินสัน สานฝันให้น้อง

“โรบินสัน” เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายโครงการเพื่อสังคม ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ นั่นคือ “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง”

วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ ‘5สิ่งดีๆ’ ที่โครงการโรบินสันสานฝันให้น้องทำเพื่อสังคม ที่ตอกย้ำความเป็น “ผู้ให้” เข้าสู่ปีที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550

เข้าถึงทุกพื้นที่ : กว่า 11 ปีแล้ว ที่โรบินสัน เดินหน้าสานฝันให้น้องในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมแล้วกว่า 125,000 คน ของ 877 โรงเรียน ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ

สานความฝันจริงๆ จากน้องผู้ขาดแคลน : โดยโรบินสันได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เขียนบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อร่วมส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่จะทำความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงต่อไป

น้องๆ ได้ประโยชน์โดยตรง : โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง มุ่งมอบโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่น้องๆ อาทิ โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ โครงการเกษตรพอเพียง โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ลูกค้าโรบินสันสามารถมีส่วนร่วมสานฝันให้น้อง : โดยทุกการซื้อ Robinson Gift Card โรบินสันจะบริจาค 1% เพื่อสมทบเข้าโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ตลอดปี 2561 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 46 สาขาทั่วประเทศ

โครงการนี้จะอยู่คู่สังคมและชุมชนตลอดไป : เพื่อสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย

และนี่คือ ‘5สิ่งดีๆ’ ที่โครงการโรบินสันสานฝันให้น้องทำเพื่อสังคม ที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรบินสัน ลูกค้า ชุมชน และจิตอาสาภาคประชาชน เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ และเป็นพื้นฐานสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social