Galop d’Hermès ท่วงทำนองแห่งความหอมใหม่สุดเย้ายวน

แอร์เมส (Hermès) มอบน้ำหอมกลิ่นใหม่ให้กับอิสตรี ด้วย “Galop d’Hermès” ที่ได้แรงบันดาลใจมำจากท่วงทำนองแห่งการเริงระบำ โดยตีโจทย์ระหว่ำงเนื้อหนังกับแสงสีที่สร้ำงไฟลุกโชนอยู่ใต้ผิวหนัง จนได้กลิ่นที่เบาบางอย่ำงเหลือเชื่อ และด้วยพละกำลังของการระบำนี ้ “คริสติน นาเกล” สุคนธกรและนักออกแบบของแอร์เมส ได้ตีความใหม่และสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ที่ต้องกำรนำเอาคู่ตรงข้ามมาอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว อย่างเช่น สิงสาราสัตว์มาชนกับดอกไม้นานาพันธุ์ หรือความเป็นชายมาผสมกับความเป็นหญิง เป็นต้น


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social