กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ร่วมบริจาคที่นอน 15,561 ชุด

กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกครั้งนี้ โดยมอบความช่วยเหลือผ่านการบริจาคที่นอนเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,561 ชุด ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสและพนักงานทุกคนได้ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทุกท่านในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นกำลังให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ สู้ไปด้วยกัน และผ่านไปพร้อมกัน ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังอย่างรัดกุม แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และถึงแม้ในเวลานี้ ประเทศไทยยังไม่อาจกล่าวได้ว่าปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 อย่าง 100% ในทุกพื้นที่ แต่ทางกลุ่มบริษัทโลตัสเชื่อว่าทีมแพทย์ทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้พยายามเต็มที่ เต็มกำลังมาเสมอ นับแต่วันแรกและยังคงทำต่อไปเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน โดยสิ่งที่กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสได้มีส่วนช่วยเหลือนั้นนับว่า เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่ประชาชนทุกคนได้เสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งกายและใจในวันนี้


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social