ตื่นตากับ Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม นิทรรศการที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยเรื่องของ ‘ผม’ จากอดีตถึงปัจจุบัน

จากโซงโขดง ดอกกระทุ่ม ผมปีก มหาดไทย จนผ่านเข้าสู่ยุคนางสาวไทย ทรงเพชรา (เชาวราษฎร์) หรือทรงฟาราห์ คนไทยเปลี่ยนลุคของตนเองตามยุคสมัย และตามอิทธิพลของโลก

นิทรรศการ “Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม” จะพาคุณย้อนไปสู่ความสวยงาม ความประณีต ศักยภาพของศิลปกรรมและศิลปินไทย ที่สามารถรังสรรค์ผลงานโดยนำความเชื่อและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเส้นผม ทรงผม ศิราภรณ์ หรือเครื่องประดับผมทั้งแบบไทยดั้งเดิมและร่วมสมัย ตลอดจนพัฒนาการของทรงผม และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับผมของไทย ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นทรงผมของไทยรวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องและสัมพันธ์ไปกับทรงผม อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับทรงผม เครื่องประดับทรงผมและศีรษะ เป็นต้น ที่สามารถยกระดับเพื่อนำไปเผยแพร่และยกระดับศิลปกรรมไทยผ่านเรื่องราวของเส้นผมสู่ระดับสากล

“รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล” นักออกแบบที่ทำงานผสมผสานทั้งศิลปะ สิ่งทอ แฟชั่น และผู้จัดงานนิทรรศการ “Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม” กล่าวว่า ภายในห้องนิทรรศการผู้เข้าชมจะได้พบกับการจัดแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิดและความเชื่อที่ถ่ายทอดผ่าน ‘ทรงผม’ ตามความเชื่อที่แตกต่างกันตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการการประกอบสัมมาชีพเกี่ยวกับผมของไทย ซึ่งในปัจจุบันสามารถที่จะพัฒนาไปอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นทรงผมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงผลงานการต่อยอดศิลปกรรมไทยที่เป็นงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสอดแทรกแนวคิดและค่านิยมผ่านการตีความของศิลปิน”

สำหรับ ไฮไลต์ของนิทรรศการประกอบด้วย :

● งานวิกทรงผมโบราณ จากสถาบันชลาชล และช่างทำผมมืออาชีพ

● รัดเกล้าเปลว หนึ่งในศิราภรณ์สำหรับแสดงในนาฏศิลป์ไทย จาก มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก

● งานศิลปะร่วมสมัยที่ผ่านการตีความความงามและสุนทรียะจากทรงผม โดยศิลปินแถวหน้าของ ได้แก่ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, สกุล อินทกุล, ชลิต นาคพะวัน, ชัยชน สวันตรัจฉ์, วิทวัน จันทร, ระพี ลีละสิริ, ทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์, และ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

งานนิทรรศการนี้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ถ่ายทอดผ่านทางทรงผม รวมไปถึงความเชื่อที่แตกต่างกันตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการทรงผมและการประกอบอาชีพเกี่ยวกับผมของไทย และผลงานการต่อยอดศิลปกรรมไทยที่ออกมาเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่สอดแทรกแนวคิดและค่านิยมผ่านการตีความของศิลปิน

นิทรรศการ Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เซ็นทรัล ดิ ออริจินัล สโตร์ (Central – The Original Store) ถนนเจริญกรุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปิ่นปักปฐมภควันต์ โทรศัพท์ 081-4274998


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social