BURBERRY เปิดตัว ‘REBURBERRY EDIT’ ที่ผลิตจากวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

BURBERRY เปิดตัว ReBurberry Edit รวบรวม 26ลุค จากคอลเลคชั่น SS20 มาผลิตโดยใช้วัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนพร้อมเปลี่ยนป้ายผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์สองในสามของBurberry ได้ผลิตขึ้นเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในฐานะที่ Burberry เป็นผู้นำทางด้านการสนับสนุนให้โรงงานใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมBurberry จึงได้รวบรวบและคัดสรร 26 ลุคจากคอลเลคชั่นspring/Summer 2020 ที่ถูกออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเริ่มตั่งแต่กระบวนการผลิตวัสดุที่นำมาใช้ จนไปถึง ส่วนที่เหลือทิ้งจากการใช้งานโดยทั้งหมดต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังนำเสนอ ReBurberry Edit โดยแบรนด์ยังให้ความใส่ใจในการผลิตป้ายสินค้าเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทนี้ขึ้นโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงใบรับรองเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอีกด้วย

ซึ่งพื้นฐานของสินค้าทั้งหมดได้มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการพัฒนาแบบยั่งยืนป้ายสินค้าสีเขียวพิสตาชิโอ (pistachio) อันใหม่นี้จะเป็นป้ายที่ช่วยบ่งบอกว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเรียกว่า คุณลักษณะเชิงบวก (positive attributes) อันมีองค์ประกอบไปด้วยสินค้าออร์แกนิคหรือ เส้นใยธรรมชาติที่ถูกนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ารวมถึงการคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานที่ผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ พนักงานและลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน หรือมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบัน 2 ใน 3 ของสินค้า Burberry มีคุณลักษณะเชิงบวก โดยในปี 2022ทางแบรนด์มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้สินค้าทุกชนิดเป็น ReBurberry Edit ทั้งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงเครื่องประดับล้วนจะต้องมีป้ายสินค้า สีเขียวพิสตาชิโอ (pistachio) ทั้งนั้นนอกจากนี้ ReBurberry Edit ยังนำเสนอแว่นตาหลากหลายประเภทที่ทำจาก วัสดุอะซิเตตชีวภาพ เสื้อโค้ทกันฝน เสื้อพาร์กา เสื้อคลุมที่ทำมาจาก ECONYL® ซึ่งเป็นการนำเอาพลาสติกเศษผ้าที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งตาข่ายจับปลาในทะเลมารีไซเคิลแล้วนำไปทอใหม่เป็นผ้าไนลอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ

ไนลอนทั่วไป รวมถึงเสื้อพาการ์และเสื้อคลุมที่ผลิตจากโรงงานที่ลดการใช้พลังงานและน้ำรวมถึงโปรแกรมการรีไซเคิลสิ่งทอและการจัดการสารเคมีในขณะที่การเลือกกระเป๋าจะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและชิ้นส่วนแจ็คเก็ตใน ReBurberryEdit ซึ่งมาจากผ้าไนลอนที่ได้รับการพัฒนาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่น น้ำมันละหุ่ง และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล

“ปัจจุบันกลยุทธ์นี้ได้ดำเนินมาครึ่งทางแล้วสำหรับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปี 2022 นั้นเรายังคงทุ่มเทในการนำเสนอกระบวนการผลิตที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยยึดถือการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเป็นหัวใจหลักและให้ข้อมูลกับลูกค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรแกรมการพัฒนาแบบยั่งยืนของเราซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงแนวคิดและมุมมองที่เราตั้งใจจะนำเสนอและความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคมโดยเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกกระบวนการและขั้นตอนการผลิตผ่านผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับวงการอุตหกรรมในรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน”Pam Batty รองประธานกรรมการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของ Burberryกล่าว

กระบวนการหลอมรวมคุณลักษณะเชิงบวกเข้ากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Burberryคือการจัดหาและออกแบบภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะฝังรากลึกในธุรกิจและกลายเป็นสิ่งที่ทีมผลิตภัณฑ์ทุกฝ่ายของBurberry ให้ความสำคัญร่วมกันซึ่งความก้าวหน้าในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Burberry ปี 2022ถูกตีพิมพ์ในรายงานประจําปีของบริษัทช่วงเดือนมิถุนายนโดยมีความคืบหน้าในการติดตามกลยุทธ์อย่างมั่นคงตลอดปี 2019/2020


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social