Giorgio Armani’s global clean water initiative Acqua for Life inaugurates its second decade

Acqua for Life เป็นโครงการของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกัน โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2010 (ปีเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติยอมรับและประกาศให้สิทธิ์ในการเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง) และกลายเป็นหนึ่งในพันธกิจของแบรนด์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาด้านน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขาภิบาลในชุมชนที่ขาดแคลนมากที่สุดเป็นเรื่องเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ Acqua for Life ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำสะอาดทั่วโลกไปแล้วรวมกว่า 9 ล้านยูโร ระบบน้ำประปา 413 ระบบที่เราติดตั้งช่วยให้ประชาชนมากกว่า 217,000 คนใน 15 ประเทศใน 3 ทวีปมีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัย

Acqua for Life ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยแปดโครงการจัดหาน้ำสะอาดที่กำลังดำเนินการอยู่ ประกอบด้วยโครงการในจีนแผ่นดินใหญ่ มาดากัสการ์ นิการากัว ปาปัวนิวกินี แทนซาเนีย ซิมบับเว ประเทศละหนึ่งโครงการ และโครงการในเนปาลอีกสองโครงการ

วิเวียน ซัสเซ่น (Viviane Sassen) ช่างภาพชาวดัตช์กลับมาร่วมงานกับ Acqua for Life เป็นครั้งที่สองเพื่อบันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญนี้ ในปีนี้ เธอเก็บภาพความสุขของการเข้าถึงน้ำสะอาดในเนปาล ณ สถานที่จริงซึ่งหนึ่งในโครงการจัดหาน้ำสะอาดกำลังดำเนินการอยู่

Acqua for Life ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยแปดโครงการซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา Acqua for Life ได้ริเริ่มโครงการจัดหาน้ำสะอาดใน 15 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล กานา จีนแผ่นดินใหญ่ เฮติ อินเดีย ไอวอรีโคสต์ เคนยา มาดากัสการ์ เม็กซิโก เนปาล ปาปัวนิวกินี เซเนกัล และศรีลังกา

Acqua for Life เริ่มต้นทศวรรษที่สองด้วยแปดโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

จีนแผ่นดินใหญ่

Acqua for Life ร่วมกับศูนย์พัฒนาที่ไม่แสวงหากำไรเฉิงตูโชว์ยู (Chengdu Show You Non-profit Development Center) ดำเนินโครงการในมณฑลกานซู่ (Gansu) ของจีน โครงการนี้ช่วยสร้างหลักประกันด้านน้ำดื่มปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูจากโรงเรียนประถมสี่แห่งรวมทั้งสิ้น 1,850 คน โดยนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำเสีย การเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและอนามัย การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม และการให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับน้ำดื่มที่ปลอดภัย

มาดากัสการ์

การเข้าถึงน้ำของชาวบ้านในเขตมันจันกันเดรียนา (Manjankandriana) ของประเทศมาดากัสการ์ มีเพียงร้อยละ 58 เท่านั้น ตลอดสองปีที่ผ่านมา ความช่วยเหลือจากโครงการ Acqua for Life ร่วมกับ WaterAid ส่งผลดีในระยะยาวต่อพื้นที่นี้ ชาวบ้านมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค มีห้องสุขาที่เหมาะสม และมีสุขอนามัยที่ดี ระบบประปาแบบจ่ายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง 2 ชุดที่เชื่อมต่อไปยังแท่นก๊อกน้ำ 17 หัว รวมถึงอาคารห้องน้ำและห้องสุขาของโรงเรียน 2 อาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ทำให้ในวันนี้นักเรียนมากกว่า 1,000 คนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ทุกวัน

นิการากัว

ปัจจุบันนี้ ในนิการากัว ประชากรมากกว่า 1 ล้านคน (หรือเกือบหนึ่งในห้าของประชากรทั้งประเทศ) ต้องดำรงชีวิตโดยไม่มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค Acqua for Life และ WaterAid กำลังทำงานร่วมกันในเมืองบิลวี (Bilwi) ของนิการากัว เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนด้วยน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาว (ผ่านการฝึกอบรมเรื่องธุรกิจ การก่อสร้าง ระบบท่อประปาขั้นพื้นฐาน) และการสนับสนุนให้พวกเขาสามารถนำน้ำ รวมถึงบริการด้านสุขอนามัยและบริการด้านสุขาภิบาลมาสู่ชุมชนของตน

ปาปัวนิวกีนี

ในปาปัวนิวกีนี มีประชากรเพียงร้อยละ 37 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบประปาพื้นฐาน โครงการ Acqua for Life ร่วมกับ WaterAid ฝึกอบรมพี่เลี้ยงที่จะคอยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็กสาวมาตั้งแต่ปี 2018 การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและระบบน้ำที่ดีขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งในภาคกลางของประเทศเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนหลายพันคน ภายในสามปีข้างหน้า โครงการ Acqua for Life จะช่วยสร้างห้องสุขาให้ได้ 72 ห้อง และติดตั้งถังเก็บน้ำฝนอีก 12 ถัง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่า 3,500 คน

แทนซาเนีย

แทนซาเนียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลดีต่อทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ประชากรกว่า 25 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด และอีกกว่า 40 ล้านคนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ดีกว่าเดิม Water.org จะทำงานร่วมกับ Acqua for Life เพื่อพลิกชีวิตของชาวแทนซาเนีย 18,000 คนภายในปีหน้าด้วยการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลที่ดี ผ่านการจัดหาเงินทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ อย่างเช่น เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำสำหรับรายย่อย เป็นต้น

ซิมบับเว

ในอำเภอชีวี (Chivi) ของซิมบับเว Acqua for Life ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น Dabane Trust ปรับปรุงแหล่งน้ำสะอาด สุขอนามัย และสภาพการสุขาภิบาลให้ดีขึ้นภายในสามปีข้างหน้า เนื่องจากประชากรในชนบทกว่าร้อยละ 46 ยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย โครงการ Acqua for Life จึงมุ่งปรับปรุงวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณ์ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้อย่างแท้จริง ชีวิตของประชาชนกว่า 17,600 คนจะดีขึ้นด้วยบ่อน้ำบาดาล 35 บ่อที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาใช้การได้ ระบบน้ำประปา 2 ระบบ ห้องสุขา 280 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือ 280 ชุด

เนปาล

Acqua for Life สนับสนุนแผนงานจัดหาน้ำ การดูแลสุขอนามัย และการสุขาภิบาล (Water, Sanitation and Hygiene หรือเรียกย่อ ๆ ว่า WASH) ในระดับชาติของยูนิเซฟในประเทศเนปาล ให้เข้าถึงเด็ก ๆ และครอบครัวที่ด้อยโอกาสที่สุด ยูนิเซฟจะทำงานในห้าเขตเทศบาลเป้าหมายของจังหวัดหมายเลข 2 (Province No.2) และจังหวัดหมายเลข 5 (Province No. 5) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและมอบโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนราว 5,000 คน

แผนงานนี้ของยูนิเซฟจะดำเนินคู่ขนานไปกับโครงการด้านน้ำที่มีอยู่เดิมซึ่ง WaterAid และ Acqua for Life ร่วมกันสร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลให้กับศูนย์ผดุงครรภ์และศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในอำเภอไกลาลี (Kailali) และพรรทิยา (Bardiya) มาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งช่วยให้สตรีมีครรภ์ราว 5,520 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Acqua for Life โดยวิเวียน ซัสเซ่นในเนปาล

หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกภาพความสุขบนเส้นทางสู่น้ำสะอาดในมาดากัสการ์ วิเวียน ซัสเซ่นก็เดินทางต่อไปยังเนปาลเพื่อถ่ายภาพโครงการ Acqua for Life ซึ่งจิออร์จิโอ อาร์มานี่ดำเนินการร่วมกับ WaterAid ที่นั่น เธอได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพนิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของน้ำสะอาดที่ช่วยให้สถานบริการด้านสาธารณสุขและศูนย์ผดุงครรภ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ภาพยนตร์และภาพถ่ายของเธอแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างน้ำและชีวิตซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้

วิเวียน ซัสเซ่น เป็นตากล้องชาวดัตช์เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ครอบคลุมตั้งแต่แนววิจิตรศิลป์ไปจนถึงแนวแฟชั่น การใช้เวลาช่วงวัยเยาว์ในประเทศเคนยามีอิทธิพลอย่างมากต่องานของวิเวียน ซัสเซ่น และผลงานโดยส่วนใหญ่ของเธอก็สร้างสรรค์ขึ้นในทวีปแอฟริกา ตั้งแต่ประเทศแอฟริกาใต้ เคนยา แทนซาเนีย แซมเบีย ไปจนถึงอีกหลายประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก งานของเธอมุ่งก้าวข้ามเส้นแบ่งทางเพศแบบดั้งเดิม รวมถึงจัดการกับความเชื่อมโยงที่ระหว่างการถ่ายภาพ ลัทธิจักรวรรดินิยม และจินตนาการเกี่ยวกับยุคล่าอาณานิคมที่มักสร้างปัญหาอยู่บ่อยครั้ง หลักความงามของวิเวียน ซัสเซ่นคือการนำศิลปะการถ่ายภาพแนวสารคดี (documentary photography) มาประยุกต์ใช้มากพอ ๆ กับการถ่ายภาพที่มีการจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างจงใจเหมือนการจัดฉากละครเวที (staged photography) แง่มุมที่หลากหลายในภาพถ่ายของเธอก่อให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันออกไปมากมาย

อินสตาแกรม @ArmaniBeauty

เฟซบุ๊ก @AcquaforLife

https://www.armanibeauty.com/acqua-for-life

ความเชื่อที่หยั่งรากลึก

ความงดงามของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดแรงบันดาลใจที่ไม่เคยเหือดแห้งให้กับจิออร์จิโอ อาร์มานี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘น้ำ’ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและจำเป็นที่สุด

โครงการ Acqua for Lifeเกิดขึ้นจากแนวคิดเรียบง่ายและเป็นรากฐานสำคัญที่ว่า ‘น้ำคือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำรงชีวิต เพราะน้ำก่อกำเนิดชีวิตและสร้างเสริมพลังในการดำเนินชีวิต’ แต่ทว่าสำหรับ1 ใน 9ของประชากรโลกแล้ว น้ำสะอาดยังคงเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าถึง

“น้ำเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่ผมรู้สึกใกล้ชิดที่สุดก็ว่าได้ สำหรับผมแล้ว น้ำไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของชีวิตและการฟื้นฟูเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความเยือกเย็นอีกด้วย การเข้าถึงน้ำสะอาดจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดของศตวรรษที่ 21 อย่างไม่ต้องสงสัย” จิออร์จิโอ อาร์มานี่

เกี่ยวกับโครงการ Acqua for Life

Acqua for Life เป็นโครงการซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมอบโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในท้องที่ที่ขาดแคลนน้ำ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

· ใช้แนวทางการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมุ่งจัดการปัญหาด้านน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขาภิบาลในชุมชนที่ขาดแคลนมากที่สุด

· ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ห้องสุขา ไปจนถึงระบบเก็บสะสมน้ำฝน ระบบกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำ

· ใช้แนวทางที่ยั่งยืนในการจัดทำโครงการต่าง ๆ การให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาและการบริหารจัดการโครงการต่อไป รวมถึงการปฏิบัติตนตามแผนงานด้านน้ำ การดูแลสุขอนามัย และการสุขาภิบาล (Water, Sanitation and Hygiene หรือ WASH) เพื่อส่งเสริมความสามารถของชุมชนท้องถิ่น และทำให้โครงการต่าง ๆ ของ Acqua for Life ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาว

การเข้าถึงน้ำสะอาดมีผลทางเศรษฐกิจสังคมในเชิงบวกต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน ภารกิจของ Acqua for Life คือการมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้คนทวงสิทธิ์การเข้าถึงน้ำดื่มและการสุขาภิบาลผ่านโครงการต่าง ๆ

การดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน

Acqua for Life ใช้วิธีดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จในการจัดการปัญหาด้านน้ำสะอาด สุขอนามัย สุขาภิบาล และการศึกษา โครงการ Acqua for Life แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการติดตั้งจุดจ่ายน้ำและห้องสุขา ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบเก็บสะสมน้ำฝน ระบบกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนน้ำ

การดำเนินการส่วนแรกนี้ส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับดื่ม เตรียมอาหาร ซักล้าง และสำรองไว้สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เด็ก ๆ สามารถไปโรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น เพราะไม่ต้องเดินไปตักน้ำมาจากแหล่งน้ำซึ่งอยู่ไกลจากบ้าน พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูก ปรับปรุงทักษะการอ่าน-เขียนของลูก และทำประโยชน์ให้กับชุมชนมากขึ้น

ที่ดำเนินคู่ขนานไปกับงานส่วนแรกคือแผนงานของ Acqua for Life ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านพฤติกรรมการใช้น้ำ การสุขาภิบาล และการดูแลสุขอนามัย เพื่อทำให้โครงการมีความยั่งยืนสูงสุดและส่งผลดีต่อชุมชนในระยะยาว

ท้ายสุดคืองานส่วนที่สาม ทุกโครงการของ Acqua for Life ได้รับการวางแผนและมุ่งหมายให้มีความยั่งยืนภายในชุมชนและใช้การได้ดีต่อเนื่องสามปีเป็นอย่างน้อย แต่ละโครงการได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแผนงานที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อโครงการ Acqua for Life สิ้นสุดลง สิ่งที่ทำไว้จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ดังนั้น งบประมาณของโครงการจึงได้รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนในชุมชนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำที่ติดตั้งไว้ให้ยังคงอยู่ต่อไปและใช้การได้ดีหลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์เอาไว้ด้วย

กระบวนการคัดสรรโครงการที่เข้มงวด

โครงการต่าง ๆ ของ Acqua for Lifeผ่านการคัดสรรด้วยกระบวนการประเมินอย่างละเอียดรอบคอบ Acqua for Lifeทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายในการประเมินสถานการณ์น้ำในประเทศหรือชุมชนที่มีปัญหา โดยพิจารณาจากสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน ผลการคาดคะเนการขาดแคลนน้ำในปี 2040 และสถานการณ์ทางการเงินของประเทศหรือชุมชนนั้น ๆ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่ลงตัว

Acqua for Life ร่วมมือและประสานงานกับสามพันธมิตรหลักที่มีเครือข่ายทั่วโลก อันได้แก่ Unicef, WaterAid และ Water.org อย่างต่อเนื่อง

Acqua for Life ร่วมกับ Unicef USA

สำหรับปีที่สิบเอ็ดของการดำเนินงาน โครงการ Acqua for Life ของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ยังคงสนับสนุนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (Unicef) ในการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ

จิออร์จิโอ อาร์มานี่ได้ให้การสนับสนุนแผนงานด้านน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) ของยูนิเซฟในประเทศบูร์กินาฟาโซ นิการากัว ไอวอรี่โคสต์ กัวเตมาลา เฮติ แทนซาเนีย โตโก และเวียดนาม มาตั้งแต่ปี 2010 เงินทุนที่เรี่ยไรได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Acqua for Life ประจำปี 2020 จะนำไปสนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนงาน WASH ของยูนิเซฟในประเทศเนปาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและมอบโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนแก่ชาวเนปาลราว 5,000 คน

Acqua for Life ร่วมกับ WaterAid

ในปี 2018 โครงการ Aqua for Life ของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ คัดเลือก WaterAid เข้ามาเป็นพันธมิตรรายใหม่ เนื่องจาก WaterAid มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สามารถรองรับแผนงาน WASH ได้ดี WaterAid มุ่งมั่นทำงานเพื่อทำให้การมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัยที่ดีเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนและทุกหนแห่งบนโลกใบนี้ภายในหนึ่งชั่วอายุคน และกำลังทำงานใน 28 ประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชายขอบที่ยากจนที่สุด นอกจากนี้ WaterAid ยังมีหน่วยปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก มีแนวทางการทำงานด้วยวิธีประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำทั่วโลกอย่างยั่งยืน

ระหว่างปี 2018 ถึง 2020 Acqua for Life ให้การสนับสนุนสามโครงการของ WaterAid ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนและหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขในมาดากัสการ์ เนปาล และปาปัวนิวกินี สำหรับปีนี้ โครงการที่สี่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในนิการากัว

Aqua for Life ร่วมกับ Water.org

ในปี 2020 นี้ Acqua for Life ผนึกกำลังกับ Water.org องค์กรไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาล ผ่านการจัดหาเงินทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับรายย่อย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ Water.org ใช้วิธีแก้ปัญหาด้านการเงินโดยอาศัยตลาดเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และยุติวิกฤตการณ์น้ำทั่วโลกตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรจนถึงปัจจุบัน Water.org ช่วยให้ประชาชนใน 16 ประเทศสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดีได้แล้วมากกว่า 25 ล้านคน

Water.org จะทำงานร่วมกับ Acqua for Life เพื่อพลิกชีวิตประชากรมากกว่า 18,000 คนในประเทศแทนซาเนียด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลที่ดี


LATEST ARTICLES
TOP Share
Social